Monday, 1 September 2008

RSAF Open House 2008(II)ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ရိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြကို တင္လုိက္ပါတယ္။ ေနမပူလို႔ ပံုေတြသိပ္မလွဘူး ျဖစ္ေနတယ္။