Friday, 14 September 2007

မေလးရွားမွာ ဒါေတြရပါတယ္

သရက္သီ၊ မင္းကြတ္သီး စားၾကပါဦး။


မေလးရွားက ပင္လယ္ငါးေျခာက္ေတြပါ။
ေဂၚဘီ၊ ပဲသီး၊ မုန္႔ညွင္းရြက္၊ ဗူးသီးေတြပါ။ဗံုလံုသီး၊ ခ၀ဲသီး၊ ေရႊဖရံုသီးေတြ။


ၾကက္ေမာက္သီး၊ သမင္မ်က္လံုးသီး၊ ပိႏၷဲၾသဇာသီးေတြ စားၾကပါဦး။

ငွက္ေပ်ာသီး၊ ၾသဇာသီး၊ ေျမပ၊ဲ ႏွင္းသီး တို႔စားၾကပါဦး။

ပန္းေဂၚဘီ၊ စပါးလင္၊ ခ၀ဲသီး၊ ခရမ္းသီး၊ ခ်င္းေတြပါ။

မေလးရွားက ပုဇြန္ေျခာက္ပါ။

ျမန္မာျပည္က ဗမာခရမ္းခ်ဥ္သီးပါ(ရွမ္းသီးမဟုတ္) ေစ်းနဲနဲၾကီးပါတယ္။