Saturday, 6 October 2007

အမွတ္တရေစ်းႏွဳန္းမ်ား

၁၉၈၂-------------------------၀က္သား ၁ ပိႆာ ၂၅က်ပ္။
၁၉၉၃-------------------------၀က္သား ၁ ပိႆာ ၁၀၀က်ပ္။
၂၀၀၄-------------------------၀က္သား ၁ ပိႆာ ၃၅၀၀က်ပ္။

၂၀၀၀-------------------------ငါးခူ ၁ ပိႆာ ၄၀၀က်ပ္။
၂၀၀၆-------------------------ငါးခူ ၁ ပိႆာ ၄၅၀၀က်ပ္။

၂၀၀၀-------------------------ငါးၾကင္း ၁ပိႆာ ၂၀၀က်ပ္။
၂၀၀၆-------------------------ငါးၾကင္း ၁ပိႆာ ၂၅၀၀-၃၀၀၀က်ပ္။

၁၉၉၃-------------------------ၾကက္ဥ ၁လံုး ၅၀ျပား။
၂၀၀၃-------------------------ၾကက္ဥ ၁လံုး ၁၅က်ပ္။
၂၀၀၇-------------------------ၾကက္ဥ ၁လံုး ၁၅၀က်ပ္။

၁၉၉၃-------------------------မုန္႔ဟင္းခါးတစ္ပြဲ ၅က်ပ္။(အေၾကာ္ပါ။)
၂၀၀၃-------------------------မုန္႔ဟင္းခါးတစ္ပြဲ ၁၅၀က်ပ္။(အေၾကာ္မပါ။)
၂၀၀၆-------------------------မုန္႔ဟင္းခါးတစ္ပြဲ ၃၀၀က်ပ္။(အေၾကာ္မပါ။)

၁၉၉၅-------------------------ရွမ္းေခါက္ဆြဲ ၁ပဲြ ၂၅-၃၀က်ပ္။
၂၀၀၀-------------------------ရွမ္းေခါက္ဆဲြ ၁ပြဲ ၁၀၀-၁၅၀က်ပ္။
၂၀၀၆-------------------------ရွမ္းေခါက္ဆြဲ ၁ပြဲ ၃၅၀-၅၀၀က်ပ္။(သြားေသာဆိုင္ေပၚမူတည္ပါသည္။)

၁၉၈၈-------------------------၀က္သားတုတ္ထိုး ၅မူးဖိုး ၃ေခ်ာင္း။
၁၉၉၃-------------------------၀က္သားတုတ္ထိုး ၁၀ဖိုး ၅ေခ်ာင္း။
၂၀၀၀-------------------------၀က္သားတုတ္ထိုး ၁၀၀ဖိုး ၅ေခ်ာင္း။
၂၀၀၆-------------------------၀က္သားတုတ္ထိုး ၁ေခ်ာင္း ၂၅-၅၀က်ပ္။

၁၉၉၆-------------------------ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ၁ပဲြ ၈၀-၉၀က်ပ္။(ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း)
၁၉၉၈-------------------------ေခါက္ဆဲြေၾကာ္ ၁ပြဲ ၁၀၀-၁၅၀၀က်ပ္။
၂၀၀၁-------------------------ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ၁ပြဲ ၅၀၀က်ပ္။
၂၀၀၆-------------------------ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ၁ပြဲ ၉၀၀-၁၀၀၀က်ပ္။

၂၀၀၁-------------------------ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၁ပိႆာ ၆၀က်ပ္။
၂၀၀၆-------------------------ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၁ပိႆာ ၅၀၀-၈၀၀က်ပ္။

၁၉၉၉-၂၀၀၀-------------------------ပိတ္စ(လံုခ်ည္) ၁ကြင္း ၁ကိုက္ ၁၅၀-၂၀၀က်ပ္။
၂၀၀၁---------------------------------ပိတ္စ(လံုခ်ည္) ၁ကြင္း ၁ကိုက္ ၅၀၀-၁၅၀၀က်ပ္။
၂၀၀၆---------------------------------ပိတ္စ(လံုခ်ည္) ၁ကြင္း ၁ကိုက္ ၂၅၀၀-၅၀၀၀က်ပ္။

၂၀၀၀---------------------------------ပတ္စပိုစ့္ဓါတ္ပံု ၄ပံု ၁၅က်ပ္။
၂၀၀၁---------------------------------ပတ္စပိုစ့္ဓါတ္ပံု ၄ပံု ၁၀၀က်ပ္။
၂၀၀၆---------------------------------ပတ္စပိုစ့္ဓါတ္ပံု ၄ပံု ၅၀၀က်ပ္။

၁၉၈၈---------------------------------စက္ဘီး ၁စီး ၁၅၀-၂၀၀က်ပ္။(အသစ္)
၂၀၀၁---------------------------------စက္ဘီး ၁စီး ၃၀၀၀၀က်ပ္။(အသစ္)
၂၀၀၆---------------------------------စက္ဘီး ၁စီး ၁၅၀၀၀၀က်ပ္။(အသစ္)

၁၉၉၃---------------------------------ေရႊ ၁က်ပ္သား ၁၅၀၀၀က်ပ္။(၁၅ပဲရည္)
၁၉၉၆---------------------------------ေရႊ ၁က်ပ္သား ၂၀၀၀၀-၂၁၀၀၀က်ပ္။(၁၅ ပဲရည္)
၂၀၀၀---------------------------------ေရႊ ၁က်ပ္သား ၅၀၀၀၀က်ပ္။(၁၆ပဲရည္)
၂၀၀၂---------------------------------ေရႊ ၁က်ပ္သား ၁၀၀၀၀၀က်ပ္။(၁၆ ပဲရည္)
၂၀၀၄---------------------------------ေရႊ ၁က်ပ္သား ၂၃၀၀၀၀က်ပ္။(၁၆ ပဲရည္)
၂၀၀၆---------------------------------ေရႊ ၁က်ပ္သား ၄၅၀၀၀၀က်ပ္။(၁၅ ပဲရည္)

ပထမတန္း----------------------------မုန္႔ဖိုး ၁ရက္ ၂၅ျပား။
ပဥၥမတန္း-----------------------------မုန္႔ဖိုး ၁ရက္ ၅က်ပ္။
ဒႆမတန္း---------------------------မုန္႔ဖိုး ၁ရက္ ၁၀၀က်ပ္။
၂၀၀၀---------------------------------မုန္႔ဖိုး ၁လ ၃၀၀၀က်ပ္။ (အ၀တ္အစား ၀ယ္ႏိုင္ပါေသးသည္။)
၂၀၀၂---------------------------------မုန္႔ဖိုး ၁လ ၁၅၀၀၀က်ပ္။(မနည္းကိုေလာက္ေအာင္သံုးရပါသည္။)
၂၀၀၆---------------------------------မုန္႔ဖိုး ၁လ ၃၀၀၀၀က်ပ္။(အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ အ၀တ္အစားဖိုးကို အိမ္မွျပန္ေတာင္ရပါသည္။)
အထက္ပါေစ်းႏွဳန္းမ်ားမွာ ကၽြန္မအမွတ္တရ ရွိခဲ့ေသာေစ်းၽႏွုန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕မွတ္စုလည္းျဖစ္ပါ
သည္။

ေစ်းႏွဳန္းမ်ားမွာ ကၽြန္မမွားယြင္းစြာမွတ္သားထားသည္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမွား အယြင္းမ်ားကိုခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါရန္ အႏုအညြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
ကၽြန္မ ၃-၄ႏွစ္သမီးမွာ မုန္႔စ၀ယ္စားတက္ျပီး၊ မုန္႔ဖိုးမ်ားကို အိမ္ကလိုက္ရွင္းေပးပါသည္။ ပထမႏွစ္မွစ၍ မုန္႔
ဖိုးစရပါသည္။ ကၽြန္မအိမ္မွ ျပင္ပတြင္မုန္႔၀ယ္စားျခင္းကို ခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ ဒႆမတန္းေရာက္မွ၊ မုန္႔ေစ်း
တန္းမွာ စ၍မုန္႔၀ယ္စားဖူးပါသည္။ တခါတေလ မုန္႔၀ယ္စားေလံမရွိဘဲ စုထားတက္ျပီး၊ ကၽြန္မၾကိဳက္ေသာ ေသးေသးေသာေသား ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကို ၀ယ္၍စုေဆာင္းတက္ပါသည္။
တကၠသိုလ္စတက္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မေသာေထြေထြအသံုးစရိတ္ (၃၀၀၀)မွ အ၀တ္အစားမ်ား၊ အသံုးေဆာင္
မ်ား၀ယ္၍ သံုးႏိုင္ရံုသာမက၊ တခါတေလပိုတက္ေသာ္လည္း။ ေက်ာင္းျပီးခ်ိန္ရေသာ အသံုးစရိတ္ သံုးေသာင္း
သည္ ဘာမွ၀ယ္၍မရပါ။